Kategoriarkiv: Vad hände sen?

Friande domar

Insiders del 1:
Domen i Nacka tingsrätt 17 januari 2011 (målnummer B945-06) blev en framgång för Ekobrottsmyndigheten. Samtliga fyra åtalade dömdes till fängelsestraff vilket är mycket ovanligt i mål som rör svindleri och insiderbrott.

Huvudmannen dömdes senare även till ytterligare fängelsestraff för skattebrott i en dom senare samma år.

De båda domarna överklagades till Svea hovrätt som gick på försvarets linje och avskrev misstankarna i en dom som kom 11 maj 2012 (målnummer B1317-11 och B919-12).

Insiders del 2:
Stockholms tingsrätt friade samtliga åtalade för insidermisstankar i en dom som meddelades 1 juni 2010 (målnummer B11287-07). Åklagarsidan valde att inte överklaga.

De två huvudmännen fälldes för skattebrott i tingsrätten trots att försvaret invänt att detta skulle strida mot dubbelbestraffningsförbudet då de redan betalat ett skattetillägg. Målet överklagades i denna del till Svea hovrätt och avskrevs senare helt när Högsta domstolen meddelat att svenska domstolar under en lång rad år överträtt dubbelbestraffningsförbudet.

Insiders del 3:
Ekobrottsmyndigheten organiserade om verksamheten inriktad på mer komplexa finansiella brottsmisstankar efter de friande domarna. 2012 lanserades Finansmarknadskammaren som en ny specialenhet inom myndigheten.

Åklagare Stig Åström arbetar inte längre med insidermål men är kvar som åklagare på Ekobrottsmyndigheten.

Hovrätten friar Alexander Richards

Svea hovrätt river upp den tidigare fängelsedomen mot Alexander Richards för bland annat grovt insiderbrott och grovt svindleri. Även övriga medåtalade frias helt i domen som kom i fredags (läs hovrättens summering här).

Läs mer om domen här och här.

Här finns en artikel med kommentarer från bland annat Aktiespararnas vd Günther Mårder.

Alexander Richards försvarsadvokat Per E Samuelsson kommenterar domen här.

Slutplädering Richards-rättegången

Slutpläderingarna i svindleri- och insiderrättegången mot Alexander Richards och ytterligare tre medåtalade hölls i förra veckan. Läs åklagarens och försvarets argumentation inför rätten på Realtid.se:

”Vi talar om 70 miljoner kronor”

”Jag håller med åklagaren”

”EBM undanhöll telefonavlyssningar”

Rättegången går vidare senare i oktober men då står enbart Alexander Richards åtalad. Denna del gäller bland annat misstanke om skatte- och bokföringsbrott.

Läs om resultatet av Skatteverkets granskning av Alexander Richards affärer på Realtid.

Förhören med Alexander Richards

(Uppdaterad 8 september) Rättegången mot Alexander Richards och de tre medåtalade pågår för fullt i Stockholms tingsrätt (på grund av platsbrist i Nacka tingsrätt). Under måndagen och tisdagen hölls de första förhören med Richards.

Realtid.se rapporterar på plats i tingsrätten, artiklar här och här.

Förhandlingsdagar är inplanerade till 30 september. Därefter samlas rätten åter under andra halvan av oktober för att behandla ett antal åtalspunkter som enbart berör Alexander Richards.

Friande insiderdom överklagas inte

Åklagarna Stig Åström och Yngve Rydberg meddelade på fredagen att Ekobrottsmyndigheten inte överklagar Stockholms tingsrätts friande insiderdom.

Däremot kommer båda parter att överklaga skattedelen av åtalet. Hovrätten väntas ta upp målet tidigast nån gång under våren 2011.

Här är ett axplock av dagens artiklar och kommentarer om beslutet att inte överklaga:

EBM ger upp i insiderhärvan (DI)

EBM ger upp insideråtal (E24)

Hofmann: ”Jag är jätteglad” (E24)

EBM ger upp i insiderhärvan (SvD)

”Vi har inget nytt att komma med” (Realtid)

”Ett angenämnt beslut” (Realtid)

Cornucopias reaktion: Lägg nu ner hela Ekobrottsmyndigheten

Per Agerman har en kommentar ute på Realtid.se: EBM:s fasad rämnar

Omstart för svindlerirättegång

Rättegången mot affärsmannen Alexander Richards och tre medåtalade avbröts tidigare i år på grund av jävsinvändningar från försvarets sida. Alexander Richards och hans advokat Anders Pethrus fick dock inte gehör för sin klagan varken i tingsrätten eller i hovrätten.

Nu tas rättegången om. Nytt startdatum är satt till den 20 augusti, skriver Realtid.se.

Svallvågor efter domen

Realtid.se pågår just nu en infekterad strid mellan åklagarna och försvaret i den stora insiderrättegången som slutade med friande domar i förra veckan.

Ekobrottsmyndigheten har fått en hel del kritik efter domen men åklagare Stig Åström tycker inte att den är berättigad.

De höga kostnaderna skyller han delvis på försvaret och han tycker inte att de misstänkta varit samarbetsvilliga under förundersökningen utan istället gjort allt för att sänka åtalet genom att presentera ny information under rättegången.

Advokat Leif Gustafson var först ut med att ge svar på tal:

– I brottmål har man, enligt vårt system, rätten att komma in med bevisning i princip när som helst. Det kan ju påverka förhandlingstidens längd men definitivt har den tilltalade den rätten, säger han till Realtid.se.

– Det är en grundläggande rättighet att inte överhuvudtaget medverka om staten anklagar en för brott.

På måndagen kastade sig även Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg in i debatten. I en mejlintervju med tidningen skriver hon:

”Åklagarens uttalanden under processen och efter förlusten i insidermålet avslöjar allvarliga brister inte bara när det gäller juridisk kunskap utan ännu allvarligare, förståelse för grundläggande rättsstatliga principer och advokatens roll i brottmålsprocessen. Det finns enligt min mening anledning att allvarligt överväga dennes lämplighet som åklagare.”

Debattinlägg fortsätter också att trilla in från bloggosfären.

Här är en betraktelse över domen signerad Niclas Virin.

Signaturen iTrader skriver på Redeye och sin egen blogg.

Försvaret vs. åklagarna 24-0

Stockholms tingsrätt friar samtliga åtalade i den stora insiderrättegången som avslutades i februari. Domen på närmare 800 sidor är ett stort bakslag för Ekobrottsmyndighetens åklagare som hade yrkat på långa fängelsestraff.

Av de 24 åtalspunkter som rör insiderbrottslighet ogillas samtliga. De två huvudpersonerna i målet döms dock till två års fängelse för skattebrott.

Reaktioner och kommentarer på domen har inte låtit vänta på sig. Här följer ett axplock.

Annelie Östlund kommenterar på E24.se

Per Agermans analys på Realtid.se

De åtalade och deras försvarare kommenterar domen:

De visste att de skulle förlora (Dagens Industri)

”Det gick som vi hoppats” (Dagens Industri)

Frikända i största insidermålet (Svd)

Ekobrottsmyndigheten kommenterar domen.

Tingsrättens ordförande kommenterar domen på E24.se och på Sverigesradio.se.

Dagens Industri skriver i sin huvudledare på onsdagen att ”det knappast var rättvisan som segrade igår” och att ”det enda den här domen klargör är att systemet inte fungerar.”

Dagens Nyheters Patricia Hedelius intervjuas här.

Veckans Affärer kommenterar.

I bloggosfären är domen ännu inget hett debattämne. Folkpartiets Johan Pehrson kommenterar och verkar gå på Dagens Industris linje:

”Denna typ av brottslighet, eller anmärkningsvärda beteenden, påverkar vår ekonomi i hög grad. Den sätter marknadsekonomin ur funktion och försämrar på lång sikt förutsättningar för investeringar i Sverige. Brotten, eller beteendena, skadar alltså på sikt direkt både tryggheten och välfärden i vårt land.”

Cornucopia? tror domen står sig i hovrätten:

”Återstår att se om skratten fastnar i halsen på de friade, men jag tror nog de går fria även i hovrätten. Insiderbrott är extremt svårt att bevisa, så länge man inte har med småsparare eller amatörer att göra.”

En vecka kvar till första domen

Den 1 juni planerar Stockholms tingsrätt att meddela domen i den stora insiderrättegången som avslutades i februari. Åklagarsidan yrkade på långa fängelsestraff medan försvaret förväntade sig en frikännande dom för samtliga sex åtalade.

Domen kommer samma dag som Ekobrottsmyndigheten byter generaldirektör. Gudrun Antemar, som lett myndigheten i sex år, blir då ny riksrevisor. Hon ersätts av Eva Håkansson Fröjeli.