Aktiespararna: Insiderbrott i HQ?

Aktiespararnas vd Günther Mårder väcker frågan om insiderhandel kan ha skett i HQ-aktien innan den övervärderade tradingportföljen blev känd i våras.

– Det är anmärkningsvärt, och om man tittar på HQ-aktien gick den ned utan anledning strax före att det blev känt att det var problem i banken. Det tyder på att det fanns ett informationsläckage, säger Günther Mårder till Expressen.

Mediebevakningen är massiv efter lördagens beslut av Finansinspektionen att dra in tillståndet för HQ Bank.

En central fråga är inte oväntat vem som har ansvaret för det som har inträffat. Finansinspektionens granskning visar på allvarliga brister i bankens riskkontroll och styrning av verksamheten.

Günther Mårder flaggar för att Aktiespararna kommer att utkräva ansvar av personer i styrelse och ledning på HQ.

Läs mer om ansvarsfrågan efter bankens likvidation och den snåriga process som nu väntar i en utförlig kommentar på Realtid.se av Insiderbokens Per Agerman.

Andra som kommenterar är Torbjörn Isacson på E24.se, Malin Siwe på Di.se, och Johan Bergsgård på VA.se som tar upp revisorns ansvar.

Affärsvärlden skriver om belånade anställda som riskerar att förlora sina pengar efter likvidationen.

Bloggaren Cornucopia sätter ljuset på Finansinspektionens agerande och ansvar i flera inlägg de senaste dagarna, läs här, här, här och här.

Finansinspektionens chefsjurist förklarar myndighetens agerande i en intervju med VA.se.

EBM: Bodström tänker om

Ekobrottsmyndighetens vara eller icke vara har blivit en pusselbit i valrörelsen. Men de politiska åsikterna är inte de vi är vana att se.

Folkpartiets lanseringen av ett ”svenskt FBI” mot grov organiserad brottslighet känns förvisso igen. Partiet anser nu att Ekobrottsmyndigheten ska bli en del av denna nya organisation, åtminstone till ”stora delar”.

”En nationell operativ enhet mot grova brott ska skapas – ett svenskt FBI. Enheten ska ha mandat att prioriter och leda operationer över hela landet. I en sådan enhet bör också stora delar av Ekobrottsmyndigheten ingå”, skriver partiets rättspolitiska grupp med Johan Pehrson som ordförande.

Senast Ekobrottsmyndighetens existens var uppe till debatt, våren 2007, var Johan Pehrson en av de tydligaste förespråkarna för en nedläggning. Nu ska alltså inte längre hela EBM försvinna, men vad som ska hända med resterande delar avslöjas inte.

Socialdemokraterna har också lagt fram ett förslag för att stävja den grövre brottsligheten. De går ett steg längre. Tidigare justitieministern Thomas Bodström föreslår bildandet av REKO – Polisens riksorganisation mot ekonomisk och organiserad brottslighet – där Rikskriminalpolisen, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten ska ingå.

Exakt hur Ekobrottsmyndighetens nuvarande uppgifter ska utföras inom REKO preciseras inte.

När en utredning i början av 2007 föreslog att Ekobrottsmyndigheten skulle läggas ner och istället införlivas i polisens och åklagarväsendets ordinarie verksamhet var en kritik mot förslaget att de resurser som vikts för ekobrottsbekämpning skulle läggas på annat med en ny organisation.

Thomas Bodström var då en hård försvarare av Ekobrottsmyndigheten som en självständig myndighet. Så här citerades han av TT i januari 2007:

– Om EBM läggs ned är det en kapitulation till den ekonomiska brottsligheten och den bästa present den organiserade brottsligheten kan få. Kriminella ligor kommer lättare att kunna tvätta pengar från narkotika, människohandel och värdetransportrån. Vi socialdemokrater motsätter oss en nedläggning, låter Bodström hälsa via sin pressekreterare.

De nya S-förslaget innebär alltså en klar omvändning i synen på EBM. Indirekt får myndigheten också en känga i partiets rättspolitiska program:

”Reglerna om förundersöksbegränsning måste användas mera offensivt. Det kan göras genom inskränkningar i förundersöknings- och åtalsplikten. Det ger en effektivare handläggning och ökar rättssäkerheten. I stora komplicerade mål, framför allt ekobrottmål, kan det idag dröja år innan någon lagförs för att målen utreds i allt för stor omfattning.”

Justitieminister Beatrice Ask sågar inte oväntat Bodströms förslag. Att Folkpartiets förslag går åt samma håll komplicerar dock frågan.

Noterbart är att varken Socialdemokraterna eller Folkpartiet säger något konkret om det framtida utredandet av brott på värdepappersmarknaden.

Försiktiga kommentarer från EBM

Ekobrottsmyndighetens nya generaldirektör Eva Håkansson Fröjelin kommenterade den friande insiderdomen i måndagens Dagens Nyheter:

– Den friande domen och valet att inte överklaga insiderdelen betyder inte att allt arbete som lagts ned varit i onödan. Frågan har väckts om det behövs en förändrad lagstiftning, men det är i högsta grad en politisk diskussion.

Det var hennes första större intervju med en tidning sedan hon tillträdde i juni. Företrädaren Gudrun Antemar utlovade ständigt nya förbättringar och den nya generaldirektören verkar gå i samma spår:

– Det har funnits en del barnsjukdomar men organisationen är nu mogen att utvecklas och specialiseras ytterligare. Det mest väsentliga är det internationella samarbetet, säger hon till DN.

Fiaskot i det stora insidermålet kommenteras också av tidigare chefsåklagaren Bodil Borison i en aktuell podcast på Dagens Juridik. Så här berättar hon drygt åtta minuter in i sändningen:

När det gäller det så kallade Ringen-målet har frågan infunnit sig: hur ska man komma åt den här typen av brott?

Som alla säkert minns är detta det största insidermålet i svensk rättshistoria. Utredningen har pågått i åtminstone ett par år och slukat enorma resurser, både ekonomiskt och i form av humankapital.

Jag har själv på nära håll arbetat parallellt med de handläggarna som arbetat med det här målet och jag har sett hur de har arbetat och slitit i stort sett dygnet runt med detta mål som blev så uppmärksammat, bland annat i massmedia.

Stockholms tingsrätt ogillade åtalet för att bevisningen inte höll. Och vad gör man – är det fel på lagstiftningen? Är det fel på andra verktyg i brottsbekämpningen? Ett sätt kanske är att höja straffsatserna så att avlyssning, som onekligen är en framgångsfaktor, blir möjlig.

Marknaden vill att den här typen av brott ska beivras, man vill ha en sund marknad.

Allt enligt podcasten på Dagens Juridik.

Noterbart är att utredarna i Ringen-målet just hade tillgång till telefonavlyssning men att detta inte gav någon bevisning som höll i domstol.

Insidersommar

Av mejl och kommentarer märks det att många har läst Insiders på semestern. Även på nätet och i media har boken fortsatt att uppmärksammas under sommaren.

När bloggaren Cornucopia i början på augusti sammanställde de böcker som hans läsare köper mest hamnade Insiders på fjärde plats efter en trio moderna klassiker i form av The Black Swan, This Time Is Different och Fooled by Randomness.

Journalisten Maria Jacobson sträckläste Insiders och skrev en ledarkrönika i Piteå-Tidningen som handlar om drivkrafterna bakom jakten på snabba pengar.

Twitter kommenterar Unn Edberg, redaktören bakom nya tidningen Finansliv, boken så här: ”…helt lysande. Bra exempel på litterär/berättande journalistik.”

Journalisten Fredrik Laurin skriver: ”Efter att ha läst Insider Agerman/Östlund blir man både förvånad och inte av domen mot Cevianmannen mfl … Nyttig läsning”

När Di.se i juli tipsade om böcker för ”hängmattan och stranden” föll valet på Insiders vid sidan av bland annat Keplers Paganinikontraktet.

Missa heller inte det stora insiderreportaget i Kings augustinummer (nr 8) som bygger på boken, ”…en skakande ögonblicksbild av läget på den svenska börsen…”