Friande insiderdom i Finland

Hovrätten i Helsingfors friade denna vecka de tre personer som tidigare dömts i tingsrätten för insidermissbruk. Bakgrunden är affärer i Pohjola-optioner inför en större affärshändelse, rapporterar Realtid.se.

Hovrätten konstaterar att en affärsjurist haft tillgång till insiderinformation men att åklagaren inte lyckats bevisa att denna har förts vidare till de andra åtalade som därefter genomförde optionsaffärerna.

”[Juristen] har bestridit att hon skulle ha överlåtit information som hon innehaft om köpet till [Kompanjonen] eller [Affärsmannen]. [De båda] har berättat att de inte fått sådan information av [Juristen]. Åklagaren har inte framfört någon bevisning som skulle visa att [Juristen] skulle ha överlåtit information till antingen [Kompanjonen] eller [Affärsmannen]. Att [Juristen] och [Kompanjonen] var gifta med varandra och hade ett gemensamt hem utgör inte bevis på att [Juristen] skulle ha överlåtit insiderinformation till [Kompanjonen]”, skriver domstolen.

Mårten Knuts, professor i värdepappersrätt vid Helsingfors universitet, säger till Realtid.se att domen bör överklagas.

– Vi måste få en domstol som lägger vikt vid den omgivning i vilken den här typ av aktivitet försiggår och öppet redovisar för denna analys och där kan ställa sig frågan: Vad är rimligt tvivel, inte utom allt tvivel, utan utom rimligt tvivel. Sen måste vi fundera över vad det finns i det här fallet som gör att åtminstone jag tycker att inget rimligt tvivel kvarstår, säger han till tidningen.

Insiderbilden: Med handen i syltburken

Amerikanska myndigheter har återigen lyckats avslöja en insidergruppering. Den här gången är det en amerikansk KPMG-delägare som misstänks ha läckt insiderinformation till en god vän under en längre tid. Kontanter och presenter kom tillbaka. Och FBI lyckades till och med föreviga en av kontantöverlämningarna på bild.

Detta kunde FBI genomföra sedan vännen gått med på att samarbeta för att avslöja KPMG-chefen.

Bild och detaljer på Dealbook.