”En overkligt bra bok om en helt galen värld”

Köp ditt eget exemplar idag: Så här beställer du.

SAGT OM INSIDERS

”En overkligt bra bok om en helt galen värld…”
Viggo Cavling, Resume.se

”Det är en insiktsfull och spännande bok som grundar sig på faktamaterial som förhörsprotokoll, telefonavlyssningar och domstolshandlingar. Författarna förtjänar att belönas för sin bok.”
Bo Degerman, Dalademokraten

”Författarna, Per Agerman & Annelie Östlund, lyckas presentera världar där en normal människa aldrig brukar sätta sin fot. Det gör allt fascinerande och sidorna bara flyger förbi.”
Bloggen Aktiefokus

”Denna lysande bok skildrar ett par finansskurkar och rättssamhällets jakt på dem. Dokumentärt OCH spännande.”
Finansliv

Friande domar

Insiders del 1:
Domen i Nacka tingsrätt 17 januari 2011 (målnummer B945-06) blev en framgång för Ekobrottsmyndigheten. Samtliga fyra åtalade dömdes till fängelsestraff vilket är mycket ovanligt i mål som rör svindleri och insiderbrott.

Huvudmannen dömdes senare även till ytterligare fängelsestraff för skattebrott i en dom senare samma år.

De båda domarna överklagades till Svea hovrätt som gick på försvarets linje och avskrev misstankarna i en dom som kom 11 maj 2012 (målnummer B1317-11 och B919-12).

Insiders del 2:
Stockholms tingsrätt friade samtliga åtalade för insidermisstankar i en dom som meddelades 1 juni 2010 (målnummer B11287-07). Åklagarsidan valde att inte överklaga.

De två huvudmännen fälldes för skattebrott i tingsrätten trots att försvaret invänt att detta skulle strida mot dubbelbestraffningsförbudet då de redan betalat ett skattetillägg. Målet överklagades i denna del till Svea hovrätt och avskrevs senare helt när Högsta domstolen meddelat att svenska domstolar under en lång rad år överträtt dubbelbestraffningsförbudet.

Insiders del 3:
Ekobrottsmyndigheten organiserade om verksamheten inriktad på mer komplexa finansiella brottsmisstankar efter de friande domarna. 2012 lanserades Finansmarknadskammaren som en ny specialenhet inom myndigheten.

Åklagare Stig Åström arbetar inte längre med insidermål men är kvar som åklagare på Ekobrottsmyndigheten.