Insiderutredningar granskas

Jan Wisén, konsult knuten till IFL på Handelshögskolan i Stockholm, fick nyligen i uppdrag att göra en extern granskning av Ekobrottsmyndighetens utredningar av insiderbrott.

Uppdraget är en konsekvens av regeringens krav att myndigheten ska redovisa statusen i den egna verksamheten.

Jan Wisén ska ”ge förslag på de åtgärder som Ekobrottsmyndigheten bör vidta för att ytterligare utveckla och effektivisera insatserna vid bekämpning av finansmarknadsbrotten.”

Läs mer på Realtid.se.