Sex insideråtalade och en rafflande bolagsresa

Fingerprint Cards slår de flesta börsrekord som finns, tyvärr även när det gäller antalet insideråtalade nyckelpersoner. Nu kommer boken som beskriver bolagets resa fram till idag men också händelserna som väckt insidermisstankar längs vägen.

Jag har skrivit boken tillsammans med Karolina Palutko Macéus, författare till den initierade skildringen av Carnegies uppgång och fall.

Fingerprint – the story släpps i slutet av januari. Läs mer på fingerprintboken.se.